اين جمعه گردهمايي برگزار نميشود

به اطلاع اعضای محترم  پروژه اقدسیه میرسانم

پرونده تامين دليل در شوراي حل اختلاف در جريان است وبا كارشناسان درحال بررسي ومذاكره هستيم
به همين جهت به دليل حجم كارهاي موجود هنوز گزارش مبسوطی آماده نشده لذا اين جمعه گردهمايي برگزار نميشود
ان شاءالله بزودي تاريخ ومحل جلسه اعلام ميشود

وسپاس بابت همكاري همه جانبه اعضای برج مهر،

ليست واريز كننده گان را  در تگرام ملاحظه فرماييد

دوستان عزيزي كه نامشان در نيامده وپرداخت خود را انجام داده اند لطفا نام و٤ شماره كارت خودرا در تگرام ارسال نمايند

ابدالاميرحسين۱اسماعیل زادهاسدالله۲احمدوندفاطمه۳احمدیهجمشید۴ادیبیحمید۵ارشتنابی مطلقهما۶اژدریفرج اله۷اسماعیل زادهاسدالله۸افشارمینا۹افشاریآفرين۱۰افضلیحسین۱۱امیر مظاهریمصطفی۱۲امیرياحمد۱۳امینیکامران۱۴ایزدي آمليفرح۱۵بازرگانمینا۱۶بختیار مبارکهمهرداد۱۷بخشمندییونس۱۸برهانیغلامرضا۱۹برازشعلیرضا۲۰پرستهناصر۲۱تبریزی اولپری۲۲ترابیعلی۲۳تقی ملاابوالفضل۲۴توکلی خلخالیبهناز۲۵توکلیانعلی۲۶جنانیفرشته۲۷جهانبخشبيژن۲۸جهاندیدهاصغر۲۹چابکنويد۳۰حاجی مقصوديغلامرضا۳۱حاجی نژادمنیژه۳۲حسینيسيدمصطفي۳۳حکیمي فردمحسن۳۴حمیدیابوالفضل۳۵حیدری کریم زادهمهدی۳۶خامه چیانمحمدعلی۳۷خلعتبری ۳۸دریفرشاد۳۹ربیعی رحیم آبادیآذر۴۰رستگارپرویز۴۱رمضانی روشمعصومه۴۲زمانی يکتاملک۴۳ساقری چیناصر۴۴سعد آبادیزرین تاج۴۵سلطانی فردبهروز۴۶سلمانزاده شیرانحمید۴۷سیدعبدالله تهرانیسید مصطفی۴۸شادخوچنگیز۴۹شاکریناهید۵۰شکرالهیعلیرضا۵۱شکراییمنیژه۵۲شهیدزادهخديجه۵۳طاهرآبادیاحمد علی۵۴طاهریپرویز۵۵عبدالعلی زادهمحمد رضا۵۶عرب بیک زفرهحسن۵۷عزیزمحمدیامیرحسین۵۸عطاریان قره تکاناقدس۵۹علماییسیداحمد۶۰عمیدیانعلی اصغر۶۱فراهانیان مقدممنیژه۶۲فرشچینادر۶۳فرقانیمحمد۶۴فرهانی اسلامیعلیرضا۶۵فضلی همدانیمحمدمهدی۶۶فقیهیعلي۶۷قلی پورشهرکیمحمود۶۸کاظمیمنوچهر۶۹کاویانی ملایریآرمان۷۰کریم بخش اصلیاسماعیل۷۱کشاورزیدریا۷۲کلانتریحسن۷۳کوشاییبهرام۷۴کوهزادمزدک۷۵کیان وشثریا۷۶کیان وشعباس۷۷لبافعليرضا۷۸متوکلعلی۷۹محبوبیماندانا۸۰محبیعباس۸۱محمدحسینیجعفر۸۲محمدیاعظم۸۳مختاریفرهاد۸۴مدنیسيد حامد۸۵مرزبانحمید رضا۸۶مشیریاناحمد۸۷مصائبی نیکچه(وکالت)علی اصغر۸۸مصلحیمجید۸۹مظاهریعباس۹۰ممقانیایرج۹۱موحدبهزاد۹۲مهدیانستاره۹۳مهر آبادیالهام۹۴مهین رنجبرندا۹۵نجاریانفتح اله۹۶نریمانمجید۹۷نوروزیماری -مریم۹۸والهامير۹۹والهتورج۱۰۰والهشيرين۱۰۱وحدانی آملینصرت اله۱۰۲ولیمحمدرضا۱۰۳همایون مهراميرشاهرخ۱۰۴یادگاري خندابيطاهره۱۰۵یعقوبياسماعيل۱۰۶

گزارش گردهمایی جمعه سوم دیماه ۹۵ اعضای برج مهر

گردهمایی جمعه اعضای برج مهر

به دعوت نمایندگان برای اطلاع از روند کارهای پیش رو روزجمعه سوم دیماه در محل تعاونی اعضای برج مهر گردهم آمدندوضمن گزارش اقایان نریمان سعدابادی ودیگر دوستان وآقای دکتر موسی زاده با اطلاعاتی که در کارحرفه ای خود داشتند روند ادامه کار را به دو پلان A-B مطرح کردند که در تصمیمات نمایندگان بشکل عملی طراحی شده ونیز انتقاداتی داشتند، و در مجموع مورد تایید حاضرین قرارگرفت و اکثریت قریب به اتفاق از برنامهای پیگیری وروند ادامه کار حمایت نمودند.

لینک عضویت در گروه تلگرام

https://t.me/joinchat/AAAAAEEmYQcndhlGi6n1Xg

پيرو تصميماتي كه در گردهمايي وجلسات نمايندگان برج مهراتخاذ شده، مقرر گرديد براي هزينه هاي كارشناسان به جهت تامين دليل عمليات ساختماني ومتره برآورد قانوني از اعضاي برج مهر مبلغ پانصدهزارتومان طي دو مرحله دريافت شود.

البته مقررشده پرداخت مبلغ فوق بكمك آقاي نريمان در هيات تصفيه بحساب پرداخت هاي آنان منظور گردد.
همچنين صاحبان حساب مشترك امانت دار وجوه دريافتي هستند وفقط بمنظور موارد خاص كه نمايندگان مصوب نمايند هزينه ميگردد
نمايندگان نيز طي يك برنامه سه ماهه كارهاي مربوط به مقدمات عمليات اجرايي پروژه واقدامات بعدي راانجام دهند.

شماره كارت حساب مشترك
5054167000136938
بنام اقايان
علي متوكل
محمد رنجبر
مجيد نريمان
 از دوستانیکه پرداخت هزینه های پیگیری تامین دلیل را واریز نموده اند قدردانی میشود که امیدواریم بقیه اعضا نسبت به پرداخت مبلغ اعلام شده اقدام نمایند 

دوستان توجه داشته باشند هزینه های مصوب نمایندگان در مورد برج مهر در صورت های مالی تعاونی محسوب میشود وپرداخت مبلغ فوق بحساب بستانکاری اعضا در پرونده مالی آنها ثبت میگردد

جهت اطلاع
روز يكشنبه ٥ ديماه جلسه اي در وزارت تعاون با حضور اعضاي هيات تصفيه وناظرين ومعاونت اداره كل در مورد مشگلات وموانع قانوني اجرا واتمام کار در تعاونی برگزار كرديم وباتوجه به گردهمايي روز جمعه وتصميماتي كه از قبل پيش بيني كرده بوديم توصيه هايي براي اتمام كارپروژه ها داشتند كه برج مهر از مهمترين انهاست ومقرر شد حالاكه حسابرس درتعاوني وجود دارد بشكلي كه حساب كليه مخارج را تا اين تاريخ مشخص وروشن كنيم وبه اعضا اعلام نماييم وادامه كار را به دست اعضاي پروژه ها وباسرپرستي تعاوني واگذار كنيم كه تمام شرايط بنوعي كه عدالت وحقوق اعضا وتعاوني در نرم افزاري كه قرارهست از طرف وزارت تعاون در دفتر تعاوني نصب شود اجرا گردد وهرگونه عمليات از كوچكترين فعاليت تابزرگترين تصميمات بصورت آنلاين در .دسترس اعضا قرارگيرد ويا به انها ارسال شود
.همچنين مقرر شد با بازديد مديركل جديد تعاون از پروژه هرگونه كمك وتوصيه وشرايط خانه دار شدن اعضا را ايجاد كنند
همچنين با وجود اينكه موارد خاص در منفك كردن پروژه ها از تعاوني وجود دارد لذا با رعايت نسبي واختيارات مسؤلان جدا سازي برج مهر از تعاوني با حساب روشن را هرچه سريعتر عملياتي .كنيم وكارهاي اجراي پس از تصويب مجمع آغاز گردد
.روز سه شنبه نیز جلسه در وزارت تعاون براي آشنايي با نرم افزار جديد درتعاون برگزار ميشود وما نيز براي دريافت نرم افرار بدون هزينه حضور داريم تا اقدامات لازم صورت پذيرد
مجيد نريمان
عضو هيات تصفيه تعاوني

گردهمايي در محل دفتر تعاوني روز جمعه سوم دیماه ساعت ۱۰ صبح

باسلام
گردهمايي اعضای برج مهر روز جمعه سوم دیماه ساعت ۱۰ صبح
در محل دفتر تعاوني برگزارميگردد،


آدرس دفتر تعاونی، خیايان ملاصدرا ، خيابان شيراز، خيابان سهيل، پلاك۴

به دیگر دوستان اطلاع رسانی نمایید
نمايندگان برج مهر اقدسيه