جهت اطلاع

اعضای محترم به موارد زیر توجه فرمایند:

۱- از ماه گذشته تیم حسابرسان خبره در تعاونی مستقر شده.

۲- به موازات رسیدگی به امور مالی واجرایی در پروژه های تعاونی مذاکره با پیشنهاد دهندگان اتمام پروژه نیز ادامه داشته.

پیشنهادها:

۱-اجرای کارساختمانی بصورت پیمانکاری: صورت وضعیت پیمانکار پس از عدم نقدینگی ۴۵ روزه با نرخ سود بانکی محاسبه شود، و پس از مدت مذکور در صورت وجود منابع مالی یا ملکی با پیمانکار تسویه و فاز بعدی ادامه یابد.

۲-روش پیمان مدیریت: در این روش کارفرما مصالح مورد نیاز را تهیه مینماید و مجری (پیشنهاد دهنده) میتواند مصالح مورد نیاز خودرا با شرایط سرمایه گذاری با سود بانکی همراه دستمزد تا مدت ۸ ماه تامین و اجرا نماید درصورت ضمانت های لازم مجددا کار استمرار خواهد داشت. 

۳-مشارکت در ساخت: مشارکت کننده میخواهد پس از تضامین لازم وقیمت مشخص در اجرای کار پس از ۱۰ ماه متناسب با پیشرفت کار فضای مسکونی دریافت کند( البته پیشنهاد ما فضای تجاری های متعلق به تعاونی بوده که مشارکت کننده هنوز جواب نداده).

۴- روش تهاتر : در این روش نیز به مقدار تعیین شده در باقیمانده انجام کار اجرایی با متراژ تجاری تهاتر گردد بشرطی که تعاونی بنواند فضای تجاری ومتراژ متعلق به خود را مشخص وبصورت بیع واگذار نماید.

۵- فروش یکجا: البته مدتیست که اعضای گرفتار و مال باخته شاید روی این پیشنهاد نظرات مساعدی داشته اند و گروه ها وسازمانهای مختلف نیز با هیات تصفیه این موضوع رامطرح کرده اند ولی ما نمایندگان و هیات تصفیه جدید به خودمان اجازه ندادیم تازمانی که قیمت واقعی و جبران سرمایه گذاری اعضا در آن دیده نشود آنرا به اعضا پیشنهاد کنیم و اکنون پس از بررسی های میدانی واقتصادی وآینده این تعاونی شاید این پیشنهاد نیز در مجمع رای بیاورد و سرمایه گذاری اعضا کمی جبران شود و باید دید با رعایت تمام موارد ورعایت قانون کدام پیشنهاد اجرایی میگردد.

  • دوستان واعضای محترم از زمانی که بنده بعنوان نماینده منتخب شما در تعاونی انجام وظیفه میکنم سعی کردم واقعیت های این تعاونی را بازگو کنم وهمانطور در شعارهای انتخاباتی داشتیم برای به هدف رسیدن باید مسیر شفافی داشته باشیم و چراغ راهمان باشد و اینک با گذشت ۱۰ ماه در جریان امور تعاونی بخصوص پروژه اقدسیه قرارداشتیم ومیتوانیم پس از اعلام گزارش حسابرسان پروژه مسیرپیگیری هایمان را هماهنگی اعضای جدید هیات تصفیه تعاونی درکارهای مالی واجرایی پروژه نظارت داشته باشیم
  • ضمناباید عرض کنم که اگر بخواهیم کارهای اجرایی را شروع کنیم و هر پیمانکاری بخواهد مسئولیت ساخت رابعهده بگیرد تضامین لازم را میخواهد و ماهم ضمانت اجرایی ازسازنده باید دریافت کنیم، با این احوال شورای ساخت و هیات امنا و نمایندگان میتوانند یک حساب جداگانه توسط هیات امنای اعضابرج مهر باز کنند که ناظر برامور مالی کارهای اجرایی شوند، البته برای وام بانکی و رای حکمیت هم باید راهکارهایی داشته باشیم که امیدواریم با ابطال رای حکمیت و تهاتر تجاری با وام بانکی و شهرداری حل و فصل شود.
  • با پیش بینی کارشناسان هزینه های پروژه در بخش مسکونی نزدیک ۷۵ میلیارد تومان  است که باید تامین شود
  • باتوجه به حسابهای اعضا در تعاونی و قرادادهای فسخ شده حدود ۴۰ میلیارد تومان آن قابل دسترس است وبقیه پس از نتیحه حسابرسی باید متناسب با امتیاز بندی های زمان و پرداخت اعضا باید جبران شود.
  • اعضای محترم با توجه به موارد فوق سؤالات زیادی برای شما پیش میاید و کماکان نگران عدم اعتماد به تعاونی حتی بعضی به بنده نیز بی اعتماد شده اند اما تقاضا میکنم اگر روزنه ای بوجود آمد آن را حمایت کنیم و پیگیر شویم و هر جا نیاز بود که افرادی باتوانمندی بهتری در کنار شما قرار بگیرند من هم با شما همراه میشوم تابتوانیم فضای مطمئن واعتمادواقعی را بوجود بیاوریم، شاید خارج از هیات تصفیه بهتر بتوانیم بهم کمک کنیم آنگاه استعفای خود رابه مجمع نمایندگان میدهم تا جایگاه افراد لایق اشغال نشود.
  • به امید موفقیت
  • مجید نریمان

دعوت سرمایه گذاران جهت اتمام پروژه اقدسیه

باطلاع کلیه اعضا میرسانیم پس از صدور رای حکمیت در پروژه اقدسیه، پیشنهادات جهت سرمایه گذاری، مشارکت ویا پیمان مدیریت در پروژه اقدسیه به تعاونی رسیده و هیات تصفیه در حال بررسی و فراهم ساختن راهکارهای حقوقی واجرایی انجام آنست

لذا از کلیه اعضای محترم درخواست میشود در صورت آشنایی و یا ارتباط با این نوع سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان دارند با هیات تصفیه تماس بگیرند و از امکانات شما عزیزان چه در بخش معرفی افراد یا موسسات چه در بخش قرارداد های اجرایی همکاری نمایند

چندی قبل جناب آقای مختاری (یکی از اعضای محترم) با بنده موضوعی را مطرح کردند که مورد توجه وقابل طرح در تعاونی بود، از ایشان تقاضا میکنم مورد مذکور اگر هنوز  برای ان پیمانکار وجود دارد پس از تماس با هیات تصفیه و به جریان افتادن کارهای مقدماتی در بین گروه تلگرام نیز اطلاع رسانی نمایند

ضمنابا توجه به مشگلات فراوان در تعاونی وهمچنین عدم نقدینگی تیم حسابرسان خبره مورد تایید وزارت تعاون در تعاونی مشغول بکار شده و اعضا مطمئن باشند در صورت همکاری وهمیاری در ادامه ساخت حقوقشان از دست نخواهد رفت و به نسبت پرداخت هایشان امتیاز محاسبه میگردد.

همچنین پیشنهادات ونظرات خودرا در سایت ارائه نمایید

با تشکر

مجید نریمان

عضو هیات تصفیه تعاونی مسکن کارکنان مخابرات ایران

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

کامنت یکی از اعضا:

جناب نریمان و سایر نمایندگان محترم،
با عرض سلام،

موسسه رفاه اول (وابسته به همراه اول) اخیرا پروژه نیمه تمامی را که سرمایه گذار آن بانک سینا بود ، خریداری و با عقد قرار داد با کارمندان خودش که تمایل داشتند، بصورت 2 ساله و پس از تکمیل به آنها واگذار می نماید. 

این شرکت برای مدیران خود نیز دنبال چنین مواردی می گردد (پروژه ها نیمه تمامی که شرایط تکمیل آنها نیست یا بسیار سخت است) و شاید بتوان به قیمت منطقی کل پروژه را به آنها واگذار نمود که هم اعضا تا حدودی منتفع گردند و هم شرکت همراه اول با توان مالی بالای خود تکمیل نماید. 
بنده نمی خواهم خود این پیشنهاد را به رفاه اول بدهم چون کارمند همان شرکت هستم ، ولی بد نیست اگر توافقی بین اعضا و تعاونی حاصل شود، این مسیر نیز آزموده شود. 
تا خدا چه خواهد
ابدال 

 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------- ------------------------- --------------------

پاسخ:

سلام جناب آقای ابدال

با تشکر ازشما

البته هر پیشنهادی که بنفع اعضا باشد استقبال میکنیم وموضوع را در جلسات جمعه های اول هرماه مطرح کنید وبه موازات اقدامات دیگر به مشاوران سپرده شود

در اولین فرصت با شرکت مذکور ارتباط برقرار خواهیم کرد

نماینده برج مهر

نریمان 

گردهمای ۷ آبان ۱۳۹۵ اعضای برج مهر اقدسیه

گردهمای ۷ آبان ۱۳۹۵ اعضای برج مهر اقدسیه

حضور بیش از ۷۰ نفری جلوی پروژه و ورود اعضا به پروژه با کمال آرامش و درایت اعضای محترم در محوطه کارگاه وشروع سخنرانی آقای نریمان پیرامون پروژه اقدسیه وپیگیری و حسابرسی مسایل قبلی از یک سو و کارهای آینده از سوی دیگر محوراصلی این گردهمایی بود.
ضمن اینکه هنگام سخنرانی پلیس ۱۱۰ نیز با مداخله در گردهمایی و وساطت دوستان نماینده و یکی دو نفر از اعضا با هوشیاری آنان را به خارج از پروژه هدایت شدند.
با توجه به پیشنهادات و همچنین پیگیری های قضایی رد حکمیت داور قرارداد درصورت کامل شدن مواضع تعاونی و نهایی شدن تصمیمات به اطلاع اعضا خواهد رسید.
همچنین آقای سعدآبادی مطالبی در مورد مسایلی که در تعاونی وجود دارد و برنامه های هیات تصفیه جهت ابطال رای حکمیت و دیگر به اعضا ارایه کردند.

تصاویر گردهمایی جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵ اعضای برج مهر اقدسیه