نقل وانتقال امتیاز قراردادهای اعضا در برج مهر اقدسیه

نقل وانتقال امتیاز قراردادهای اعضا در برج مهر اقدسیه در دفتر تعاونی امکان پذیر است مشروط به آنکه استعلام از طرف نمایندگان ارائه گردد

هزینه نقل وانتقال در تعاونی نیز برای خانواده درجه یک صفر است وبرای دیگران به نسبت متراژ تعرفه معیین گردیده که از هشتصد هزار تومان شروع میشود

جهت اطلاع اعضای محترم

اعضای محترم برج مهربه اطلاع میرسانم

مدتیست پیشنهاداتی از طرف افراد ویاموسسات جهت ادامه ساخت ویا مشارکت ویا خرید کلی به هیات تصفیه داده میشود

وکماکان مورد بررسی نمایندگان قرارگرفته وتا کنون هیچ یک قابل طرح در مجمع عمومی نبوده 

آخرین پیشنهادی که آمده شخصی تمایل دارد با اعضا وارد مذاکره شود وبصورت شخصی تقاضای خرید خودرا ارایه کند واعضا میتوانند با تیم مشورتی نمایندگان خود راسا اقدام کنند

بهر حال نمایندگان درحال بررسی موضوع هستند ودر صورت تصویب در جمع نمایندگان در مجمع عمومی فوق العاده به رای گذاشته خواهد شد

البته موضوع فروش کاملا شخصی است وهیچکس حتی مجمع عمومی هم نمی تواند عضوی را وادار به فروش نماید

ولی برای نجات تعدادی اعضا که گرفتار مسایل مالی هستند با مشورت وکارشناسی در جمع نمایندگان از زیان بیشتر اعضا جلو گیری خواهد شد

با شرایط کنونی امکان مشارکت در ساخت برای اعضا وجود ندارد ولی برای نجات بخشی از سرمایه اعضا راهکارهای مختلفی وجود دارد که اگر دوسوم اعضا موافقت کنند کارهای اجرایی شروع میشود

 

حضور محترم اعضای گرانقدر برج مهر

Heydari,karim Abadi [13.03.18 22:33]
حضور محترم اعضای گرانقدر برج مهر
ضمن عرض سلام و ارادت و تبریک پیشاپیش فرارسیدن سال نو ، نکته ای ، ذهنم را درگیر کرده ، که اول با چند تن از نمایندگان در میان گذاشتم و حال آن را با شما بزرگواران در میان میگذارم .
بنده مانند اکثر اعضای محترم ، از حدود 16 سال پیش به امید خرید آپارتمان ، قراردادم را امضا نموده و تعهداتم را انجام دادم تا به امروز رسیدیم . با توجه به مشکلاتی که شما اعضاء محترم ، بیشتر از من اطلاع دارید ، نمیدانم و قطعاً همه شما ، نمی دانید چند سال دیگر ، باید منتظر بمانیم که آیا بشود ، یا نشود ؟ البته منکر تلاشها و دلسوزیهای نمایندگان و برخی دوستان گرانقدر ، برای رفع مشکلات و رسیدن به هدف ، نیستم و از این باب مدیون این بزرگواران میباشم . اما نکته مهم مدّ نظرم این است ، در تمام این تلاشها ، رفت و آمد ها ، درگیری ها ، هزینه ها و گذر عمر، آن هزینه ای که اصلاً به حساب نمی آید ، هزینه روانی و فکری است که بر همه ما تحمیل شده است و هیچ قیمتی روی آن نمیشود گذاشت .
حال در نظر بگیریم ، هیأت تصفیه مورد نظرمان ، آمد و مستقر شد . بعد از آن تفکیک حساب ها بشود ، بعد از آن ، تصرف برج مهر صورت گیرد ، بعد با پیمانکاران و طلبکاران برج مهر مذاکره نمائیم ، سپس بدهی بانک را روشن کنیم ، بعد از حل مشکلات عدیده شهرداری و خلاف ساختمانی ، به سراغ سازندگان خوب برویم که در عرض چند سال ، اگر مشکلی پیش نیاید ، ساختمان را تحویل دهد ... مگر ما قرار است چقدر زندگی کنیم ؟ مگر قرار است ، چند سال درگیر ذهنی این ماجرا باشیم و عزیزترین افراد دوروبرمان را ، به خاطر این ظلمی که بر ما رفته است ، نبینیم و نتوانیم آن طور که دلمان میخواهد ، به آنها برسیم و لذت ببریم ؟ و صدها مگر دیگر ...
به صورت روشن و واضح ، عرض میکنم ، به نظر بنده ، بهترین و آسانترین روش برای خلاصی از این قصه پر غصه ، فروش یک جای پروژه با تمام مشکلاتش به یک فرد حقیقی و یا حقوقی معتبر است . و راهکار قانونی و بدون دردسر آن ، با پیشنهادات عملی شما و نمایندگان عزیز است ، که ارائه طریق نمایند .
بزرگواران ، با تشتت آرا ، نمی توان ید واحده شد و این مشکل را حل نمود ، ضمن اینکه بنده با توجه به صحبتها و موضع گیری نمایندگان و گزارش جلسات و خبرهائی که گاهی به گوش میرسد ، آینده مبهم و ناروشنی را می بینم .
از اینکه وقت شریفتان را گرفتم ، و لحن نوشته هایم تند و ناامیدانه بود ، عذر مرا بپذیرید ولی امیدوارم روی حرفهای صادقانه ام ، وقت گذاشته و فکر نمائید

 

 برج ماه در سال ۸۹ بابت بدهی تعاونی به بانک کشاورزی واگذار شده واخیرا در دو نوبت مزایده بمبلغ پایه ۳۹ میلیارد تومان آگهی گردیده وتا کنون فروش نرفته

قابل توجه اعضا برج مهر در پروژه اقدسیه تعاونی مخابرات ایران

مهمترین خبرها