!اگر برج مهر در اختیار نماینده اعضا یا تعاونی بود

!اگر برج مهر بدهی به بانک نداشت

!اگر سند برج مهر آزاد بود

آیا اعضا حاضر به تحویل گرفتن برج مهر وپرداخت هزینه های اتمام پروژه خواهند بود؟

 

پاسخ:

بله حاضرم

بشرطی که ۱- هیات تصفیه تعاونی دخالتی در تصمیمات اجرایی نداشته باشد۲- نام تعاونی از پروژه حذف شود۳- قرارداد مشارکت در ساخت پیشنویس شده باشد۴- امتیاز بندی های اعضا نسبت به زمان ومبلغ پرداختی تعیین شده باشد.

 

ولی بودجه ای برای تامین هزینه ساخت ندارم

پس چه کارباید کرد؟

 

من قراردادم ۱۵۰متر است وحاضرم هزینه ساخت را از محل فروش چند متر واحدم با سازنده مشارکت کنم

فکر میکنید چندمتر؟

حداکثر ۲۰متر

امروز یک پروژه شخصی ساز روی خاک متری چند پیش فروش میشه؟

حدودا ۸میلیون تومان

پس حاضری ۱۶۰ میلیون تومان هزینه کنی تا پروژه ساخته بشه

!بله

بقیه بدهیها چی مثل پیمانکار وشهرداری و بانک؟

اگر داراییهای پروژه مثل تجاری وجودنداشته باشه که بعید میدانم از همان تجاری ها بخشی تامین میشه 

در نهایت اگر ۲۰ متر دیگر هم به نسبت قراردادم صرف بدهیها کنم

حد اقل ۱۰۰ متر برایم بنای ساخته شده باقی میماند

که اگر مدیریت شود ولاکچری ساخته شود متری ۲۵ میلیون تومان ارزش دارد که طی ۴ سال محقق میشود

حالا پرسش من را پاسخ دهید

صبر کنم تا زمانی که تعاونی بتواند واحدم را بسازد وتحویل دهد بدون اینکه خارج از قرارداد پرداختی انجام دهم بهتر است؟ 

البته تعاونی ساز حد اقل قیمتش با شخصی ساز ۵۰٪ پایین تر از عرف بازار است

یا بهتر است نیمی از واحدم را بدهم ونیمی دیگر را جبران کنم؟

؟؟؟؟؟؟؟

 

لازمه در مورد سه سؤال اول این صفحه بگویم که نمونه بارزش برج ستاره ،نه بدهی به بانک داره نه به پیمانکار بدهی داره و هم نمایندگانش  در پروژه هستند و متاسفانه طی دوسال اخیر نتوانستند کاری انجام دهند

۱- بدلیل وابسته شدن به هیات تصفیه تعاونی ۲- عدم پرداخت بابت ساخت 

اگر هم به اتمام برسد معلوم نیست  چه آش شله قلمکاری از آب در خواهد آمد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها