مجمع عمومی بالاترين ركن تصميم گيريست

سلام اعضای محترم برج مهر
پیشنهاد تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای تعیین تکلیف پروژه ، ‌اعضا و انتخاب هیات امنا یکی از راهکارهای اصلی است
اعضایی که تجربیاتی در این زمینه دارند بیشتر فعال شوند تا مصوبات مجمع عمومی معتبرتر گردد
دستور مجمع؛
۱-
۲-
۳-
مذاکره؟؟
تقابل یا تعامل؟؟
مشارکت؟
توقف و رها سازي؟
یا ادامه پیگیری های قضایی ؟

كدام راه را انتخاب كنيم
مجمع عمومی بالاترين ركن تصميم گيريست

بيشتر از سرمايه مان اعصاب و روانمان وسلامتي مان از بين رفته، وقت ارزشمند تر از همه ي آن چيزي است که ما اعضا تابحال از دست داديم

لطفا در گروه وارد بحث جزييات نشويد هدف تشكيل مجمع عمومي است
از كساني كه ارتباطات سالم و شجاعت همكاري دارند با مسؤولين جلسه تشكيل دهند و راهنمايي كنند
بااحترام
نريمان

وظیفه نمایندگان :

وظیفه نمایندگان طبق قانون تعاون رابط بین اعضا ومدیریت تعاونی است
ودر نهایت در اختیار گرفتن پروژه خودشان با توجه به مصوبات مجامع است

از تاریخ ۱۶ آذر در گردهمایی اعضا تا کنون یک ماه میگذرد وبیش از ۱۲ جلسه بین نمایندگان با هماهنگی آقای حسنلو داشتم

آخرین نتیجه جلسات به اجماع رسیدن تعدادی نماینده به متن ارائه شده بود و در جلسه ۵ دیماه که مجموع نظرات نمایندگان در قالب یک توافقنامه بود در آن جلسه تنظیم گردیدو چون دو سه نماینده حضور نداشتند برای احترام به نظر اکثریت نمایندگان آقای عزیزمحمدی گفتند با غایبن جلسه متن را بررسی واعلام میکنند

آقای زمانی نیز در گروه تلگرام یک هفته پیش اعلام کردند که متن نهایی را انتشار خواهند داد

متاسفانه این روند اتلاف وقت ناشی از بی برنامه گی است 

 امکان جواب پیشنهادات وجود نداشته؟

یا خود پیشنهادی در مقابل پیشنهادهای طرف مقابل ندارند

 

دعوت از مسوولین تعاونی برای تشکیل جلسه که متاسفانه هیچ ترتیب اثری ندادند

دعوت از مسوولین تعاونی برای تشکیل جلسه که متاسفانه هیچ ترتیب اثری ندادند

 

با توجه به دو صورتجلسه قبل از طریق اس ام اس آقای طلوع برای روز  شنبه ۱۰ آذر ماه ساعت  ۴/۵ بعدازظهر  را مجددا جلسه را اعلام  کرده اند

پیشنهاد شریک تجاری تعاونی در پروژه اقدسیه

الف

  • پس از گردهمایی روز جمعه ۱۶ آذر ماه جلسه روز یکشنبه هجده آذر 97با حضور تعدادی از اعضا و نمایندگان در دفتر پست بانک با هماهنگی آقای حسنلو تشکیل و نکته نظرات مهم از طرف نمایندگان واعضا بررسی ونتیجه گیری ان به جلسه آینده موکول شد
  • جلسه آینده متشکل از آقایان:
  • نریمان، عزیزمحمدی، متوکل، زمانی و اسماعیل زاده خواهد بود وجهت پیشنهادات واصلاحات
  • رسیده از دو طرف مورد بررسی قرار میگیرد

ب  

  • جلسه فوق در تاریخ 21 آذر با حضور نامبرگان تشکیل و نکات قوت وضعف آن مورد توجه ونهایتا با تکمیل کردن پیشنهاداتی که نمایندگان مد نظرشان بود به لحاظ کمبود وقت و دریافت نظر اکثر نمایندگان قراربر این شد که پیشنهادات در گروه نمایندگان برج مهر طی چند روز اینده مکتوب و در جلسه آینده ارائه گردد
  • طبق اعلام آقای متوکل جلسه روز دوشنبه ۲۶ آذر تشکیل و نتیجه آن در همین سایت منتشرخواهد شد.

ج   

روز دوشنبه ۲۶ آذر ساعت ۱۶ جلسه در محل دفتر آقای نریمان تشکیل ونظرات کتبی نمایندگان بصورت جداگانه و خلاصه شده آن در توسط آقای حسنلو قرائت شد و به لحاظ حساسیت موضوع تعیین تکلیف تجاری های تعاونی،  آقای حسنلو برای یک پارچه کردن نظرات و ویرایش آن در قالب یک تفاهم نامه قبول مسئولیت نمودند،

جلسه آینده روز شنبه اول دیماه ۹۷ تشکیل میشود 

  د  

  •  جهت تکمیل توافقنامه ویا تایید دو طرف جلسه  با حضور افراد نامبرده بعلاه آقای مهندس زرتاب مشاور پروژه و آقای کریمی بعنوان نماینده پیمانکار، (فروشنده زمین ،تراکم،مالک بخشی از تجاری) و آقای حیدر آقایی بعنوان مطلع و مدیر اجرایی سابق تعاونی خواهد بود
  • جلسات فوق با هماهنگی آقای حسنلو تشکیل واعلام میگردد

 

حضور محترم اعضای برج مهر

نظر اینجانب در جلسات  با نمایندگان برج مهر بصورت کلی بدین شرح است.

1- تحویل برج مهر به گروه جدید متشکل از نمایندگان اعضاءمسکونی و نماینده تجاری و نماینده تعاونی جهت سرپرستی کارگاه
چه هنگام کارهای اجرایی و چه توقف کارهای ساختمانی بیشتر جهت حفظ و نگهداری اموال اعضای مسکونی و تجاری
2- بنابه پیشنهاد ارائه شده از طرف آقای کریمی جهت تعیین تکلیف قدرالسهم از املاک تجاری در برج مهر اقدسیه
الف- با مشخص شدن املاک تجاری مربوط به تعاونی در طبقات مشروط به آنکه برنامه ساخت و زمانبندی از طرف سازنده ( اگر با همان قرارداد قبلی ادامه کار امکان پذیر باشد ) و یا اگر سازنده دیگری معرفی شود باید قبل از آن قرارداد قبلی با آقای احمدی فسخ گردد
ب: جهت شروع عملیات ساختمانی به نسبت پیشرفت کار در فاز اول بعنوان مثال500متر تجاری از کل تجاری ها تعیین تکلیف و صورتجلسه و تقسیم نامه بین تعاونی و آقای کریمی (فقط متراژ متناسب با کاراجرایی)نوشته شود .
ج: اگر ارزش تجاری ها پروژه را تا 70% پیشرفت فیزیکی (تا پایان مرحله سفت کاری سفت کاری)برساند تقسیم نامه کامل و مقدار کل تجاریها تعیین تکلیف خواهد شد،برای فک رهن برج مهر نیز از محل اموال تجاری تعاونی در این مرحله باید برنامه ریزی ومشخص گردد .
در صورت ادامه عملیات ساختمانی با تعیین قیمت تمام شده که در قراردادهای اعضا نیز وجود دارد باقیمانده هزینه هامسکونی رااعضا پوشش خواهند داد
4- ضمانتهای این توافق نامه تقسیم نامه مرحله ای خواهد بود و هر زمان کارهای اجرایی قطع گردد صورتجلسه تقسیم نامه در همان فاز ومتراژ متوقف میگردد.
پس ضمانت این کار مستقیما" به کارهای اجرایی بستگی دارد در صورت اجرا برنامه زمانبندی به نسبت پیشرفت فیزیکی کارهای اجرایی قدرالسهم هریک تعیین و با پیمانکار یا سازنده تهاتر میشود .

دفتر تعاونی بدون سرپرست وبدون مسؤول -هشداربه اعضای هیات تصفیه جدید وقدیم وناظران

دفتر تعاونی بدون سرپرست وبدون مسؤول

هشداربه اعضای هیات تصفیه جدید وقدیم وناظران و معترضین به عدم ثبت اسامی در ثبت شرکتها

خواهشمنداست حضور مسؤولان در تعاونی باید اعلام وصورتجلسه گردد

 

مهمترین خبرها