پیشنهاد شریک تجاری تعاونی در پروژه اقدسیه

  • پیشنهاد شریک تجاری تعاونی در پروژه اقدسیه برای مشخص نمودن سهم القدر واحدهای تجاری در طبقات وبرنامه ساخت برج مهر
  • صفحه یک
  • صفحه دو
  • صفحه سه
  • لطفا روی هر صفحه کلیک کنید
  • پس از گردهمایی روز جمعه ۱۶ آذر ماه جلسه روز یکشنبه با حضور تعدادی از اعضا و نمایندگان در دفتر پست بانک با هماهنگی آقای حسنلو تشکیل و نکته نظرات مهم از طرف نمایندگان واعضا بررسی ونتیجه گیری ان به جلسه آینده موکول شد
  • جلسه آینده متشکل از آقایان:
  • نریمان، عزیزمحمدی، متوکل، زمانی و اسماعیل زاده خواهد بود وجهت پیشنهادات واصلاحات رسیده از دو طرف مورد بررسی قرار میگیرد
  •  جهت تکمیل توافقنامه ویا تایید دو طرف جلسه  با حضور افراد نامبرده بعلاه آقای مهندس زرتاب مشاور پروژه و آقای کریمی بعنوان نماینده پیمانکار، (فروشنده زمین ،تراکم،مالک بخشی از تجاری) و آقای حیدر آقایی بعنوان مطلع و مدیر اجرایی سابق تعاونی خواهد بود
  • جلسات فوق با هماهنگی آقای حسنلو تشکیل واعلام میگردد

دعوت از مسوولین تعاونی برای تشکیل جلسه که متاسفانه هیچ ترتیب اثری ندادند

دعوت از مسوولین تعاونی برای تشکیل جلسه که متاسفانه هیچ ترتیب اثری ندادند

 

با توجه به دو صورتجلسه قبل از طریق اس ام اس آقای طلوع برای روز  شنبه ۱۰ آذر ماه ساعت  ۴/۵ بعدازظهر  را مجددا جلسه را اعلام  کرده اند

استعفای آقای مجید نریمان ازنمایندگی اعضای برج مهر

پاسخ به نمایندگان در مورد حذف گروه تلگرام اعضای برج مهر

حضور نمایندگان باید عرض کنم که درخواست شما نمایندگان محترم باید تکمیل گردد تا اقدامات بعدی انجام شود 

۱- نامه استعفای اینجانب بدون پاسخ مانده

۲- درخواست معرفی ادمین جدید کرده بودم نه برای حذف گروه تلگرام 

۳- تعیین تکلیف صاحبان حساب مشترک نمایندگان را بدون پاسخ گذاشته اید

۴- نامه ها باید حداقل به تاییدو امضای ۵ نماینده که دارای اکثریت هستند برسد

موارد فوق را پس ازصورت جلسه اکثریت نمایندگان موافق ومخالف در گروه اعلام نمایید تا اعضا نیز مطلع شوند

 

دفتر تعاونی بدون سرپرست وبدون مسؤول -هشداربه اعضای هیات تصفیه جدید وقدیم وناظران

دفتر تعاونی بدون سرپرست وبدون مسؤول

هشداربه اعضای هیات تصفیه جدید وقدیم وناظران و معترضین به عدم ثبت اسامی در ثبت شرکتها

خواهشمنداست حضور مسؤولان در تعاونی باید اعلام وصورتجلسه گردد

 

اطلاعیه مهم

با توجه به اقدامی که اقای اسماعیل زاده برای حضور در دفتر برج مهر انجام داده بودند  متاسفانه امروز در تلگرام گروه اعضای مهر دو نامه ایشان منتشر کردند که هیچ وجاهت قانونی نداشته واینجانب بعنوان عضو هیات تصفیه قبلی ونماینده اعضا کلیه مطالب مندرج در این مکاتبه را رد و اعلام میکنم امضا کنندگان چنین اختیاری نداشته وچنین مجوزی از طرف نمایندگان نداشتند

ولی دفتر برج مهر باید توسط نظر اکثریت نمایندگان راه اندازی و فعال گردد

لذا جمعه در جلسه شرکت نخواهم کرد

اگر امضا کنندگان اصل این دو نامه را پس بگیرند در جلسه حضور خواهم یافت

با احترام مجید نریمان۰

مهمترین خبرها