Mougeh moslehi

با سلام خدمت اعضای برج مهر و نمایندگان عزیز ...

در جلسه امروز آقای نریمان لطف کردند و خلاصه ای از کارها و قراردادهایی که هیئت تصفیه قبلی انجام داده بودند ارائه دادند و اینکه چه اقداماتی بعد از انتخاب آقای نریمان و آقای فرخی بعنوان هیئت تصفیه جدید انجام شده است. متاسفانه شکایت از سازنده و خلع ید او که طبق قرارداد اولیه مشارکت با تعاونی میبایست پروژه را میساخت هنوز به جایی نرسیده و رای ناعادلانه حکم قرارداد هم کاملا به نفع سازنده صادر شده است و میزان طلب سازنده/پیمانکار را حدود ۸۰ میلیارد تومان تایید کرده است. در حال حاضر باید منتظر رای دادگاه تجدید نظر باشیم.

آقای نریمان اضافه کردند که در حال حاضر فقط یک وکیل در تعاونی داریم ولی برای دفاع در دادگاه تجدید نظر ایشان هشدار داده اند که باید تیم حقوقی در تعاونی تصمیم بگیرد نه یک نفر وکیل و اعضا هم در این راستا حتما حمایت خواهند کرد. چون طبعا\" به خدمت گرفتن تيم حقوقي ميتواند نتيجه را بنفع اعضا تغييردهد.

بطور موازی، تیم حسابرسی هم در حال چک کردن تمام هزینه ها و صورتهای مالی هستند که مشخص شود طی این سالها در هر پروژه چه وجهی وارد شده، چه میزان هزینه شده و آیا ادعای سازنده مبنی بر خرج کردن در پروژه مهر اصلا صحت دارد یا خیر.

مسئله دیگر که باید در حسابرسی مشخص شود این است که چقدر وجوه هر پروژه در پروژه دیگر خرج شده و چقدر وامهای دریافتی صرف پروژه دیگر شده است. احتمال زیاد نتیجه حسابرسی تا پایان فروردین ۹۶ مشخص خواهد شد.

طبق تایید آقای متوکل، کار تامین دلیل هم به جریان افتاده و نمایندگان امیدوار هستند که موارد فوق بتواند در نهایت مشخص کند پروژه در چه وضعیتی است و میزان بدهی ها چقدر است تا در آن زمان شاید بتوانیم با جدا کردن پروژه مهر از تعاونی و معرفی هیئت امنا کار ساخت را آغاز کنیم.

در جلسه، آقای متوکل از اعضا درخواست همکاری بیشتر داشتند تا نمایندگان دست تنها نمانند. اگر کسی در امور مالی و حسابرسی، امور فنی و ساخت و یا خصوصا\" مسائل حقوقی تخصص و یا رابط و آشنایی دارند حتما با نمایندگان همکاری کنند که هم در هزینه ها صرفه جویی شود و هم کار بین گروههای مختلف تقسیم شود.

آقای سعدآبادی هم توضیحاتی راجع به مسائل حقوقی دادند و اینکه ممکن است کار شکایت از سازنده و خلع ید او آنطور که نمایندگان پیش بینی کرده بودند به نتیجه نرسید ولی نکات مثبت هم داشته و هنوز برای تغییر رای حکم (که زیاد هم کار داوری را درست انجام نداده چون خود او به نحوی ذینفع ساخت بوده) شاید بتوان کاری کرد.

ایشان اشاره کردند که وضعیت مالی و حقوقی پروژه ها بسیار پیچیده است و تا به پایان رسیدن حسابرسی نمیتوان گفت که طلب سازنده، وجود یا عدم وجود واحدهای تجاری، وامهای بانکی و طلب شهرداری از پروژه مهر چه میزان میباشد.

Mougeh moslehi   

 

\"\"

\"\"

\"\"
\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

 

 

 

 

 

 

\"\"\"\"\"\"    
\"\" 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها