اطلاعیه ٤ هیات تصفیه تعاونی
مجمع مورخ ١٧ مرداد لغو گردید
بنابه ایراد قانونی ناظرین تعاونی و تاخیرارائه گزارش حسابرسی وصورتهای مالی ، مجمع نمایندگان تعاونی لغو وتاریخ جدید به اطلاع نمایندگان حوزه های تعاونی خواهد رسید
با تشکر هیات تصفیه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها