بنام خدا
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت اول) مرحله دوم
شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت مخابرات ایران ( در حال تصفیه )
بدینوسیله به اطلاع نمایندگان منتخب اعضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت مخابرات ایران میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله دوم شرکت تعاونی ساعت ۱۶/۳۰ لغایت ۱۸/۳۰ روز چهاشنبه مورخه ۱۳۶۹/۰۶/۰۸ در باشگاه پیام واقع در خیابان شریتعی بالاتر از چهارراه قصر( جنب مسجد ورودی شماره ۱۱مجموعه مخابرات ) رستوران یاس تشکیل میگردد .
دستور جلسه :
1-گزارش هیات تصفیه و ناظرین به نمایندگان حاضر در مجمع
2-گزارش وتصویب عملکرد ترازنامه مالی منتهی به اسفند ماه سال 1394 
3- گزارش وتصویب عملکرد ترازنامه مالی منتهی به اسفند ماه سال 1395
4- قرائت گزارش حسابرسی تهیه شده توسط شرکت حسابرسی به نمایندگان اعضاء حاضر در مجمع
5-تصویب بودجه پیشنهادی سال 1396شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت مخابرات ایران
6-تصویب آئین نامه معاملات مصوب هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن مخابرات ایران
7–معرفی شرکت تدبیرمحاسب آریا بعنوان حسابرس قانونی شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت مخابرات ایران
8 –گزارش مالی تفکیک شده پروژه های تعاونی و تصویب آن باتوجه به درخواست اداره کل تعاون استان تهران

هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت مخابرات

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها