به نام خدا

اعضای محترم توجه فرمایند
جهت هماهنگی لازم ، از اعضایی که تمایل دارند (غیر از نمایندگان) سرگروه تیم همیاری برج مهر ایجاد شود دعوت میشود نام خودرا اعلام کنند تا جهت ارتباط با دیگراعضا در محل تعاونی برای بررسی پیشنهادات وانتقادات اتاق فکر تشکیل دهند
سرگروه ها باید حداقل با ۵ نفر هماهنگ شوند برای تشکیل جلسه هرگروه یک روز درهفته طبق برنامه برای موضوعات خود برنامه ریزی خواهند کرد

گردهمایی عظیم وهمه جانبه اعضای برج مهر اوایل مهرماه پس از نتایج خروجی تشکلهای فوق اعلام میشود.

همچنین انتخابات نمایندگان کلیه پروژه های تعاونی دوره جدید هم بزودی باید اعلام شود.

از اعضا خواهمشمندم کاملا به مطالب دقت فرمایند، چون سؤالات زیادی ممکن است داشته باشید ولی در جلسات حضوری درتعاونی به آنها پاسخ داده میشود
لطفا همکاری نمایید وهرکس با تعدادی حد اقل ۵ نفر هماهنگ شود و گروه اول ودوم میتوانند فردا ساعت ۴ در تعاونی حضور داشته باشند سپس دو گروه بعدی روز بعد
ببخشید که نمیتوانم تمام موارد شما را پاسخ دهم ولی ضروریست فردا دوگروه تشکیل وحضور داشته باشند
با تشکر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها