لیست اعضای مرتبط با نمایندگان که توسط نمایندگان در دفتر تعاونی صورت گرفته است
همچنین تماس با اعضا توسط آقای عزیز محمدی ادامه خواهد داشت 
لطفا اعضا توجه فرمایند برای تشکل های لازم بین اعضای هر گروه یک یا دونفر مسئولیت خواهند داشت  واطلاعات تلفن آنها پس از تشکیل جلسه اعضای همان گروه وصورت جلسه در اختیار آنهاقرارخواهد گرفت
از اعضایی که نامشان در لیست نیست با آقای عزیزمحمدی در دفتر تعاونی با شماره ۸۸۰۴۴۹۰۷ از ساعت ۱۰ صبح الی ۳ بعد ازظهر تماس بگیرند

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها