مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت اول) 

گزارش گردهمایی ۵ خرداد ۱۳۹۶ برج مهر اقدسیه - توسط سرکارخانم مصلحی -بازرگان (2)

روز جمعه ٩٦/٣/٥ ساعت ١٠ در محل پروژه اقدسيه- گردهمایی اعضای برج مهر

گزارش گردهمایی جمعه سوم دیماه ۹۵ اعضای برج مهر

گردهمايي اعتراضي اعضاي تعاوني مخابرات برج مهر اقدسيه مورخ ٩٦/٧/٣

جلوي ساختمان تعاون استان تهران خيابان سپهبدقرني وسپس جلوي ساختمان وزارت تعاون خيابان ازادي

 

 

    

 

در صورت اجرا ونظارت بر قانون تعاونی های مسکن اعضایی که قبلا از تعاونی واحدشان را گرفته اند هم متعهد به پرداخت دیون کل تعاونی خواهند بود
پرداخت دیون تعاونی به بانکها وپیمانکاران وشهرداریها با کل اعضای تعاونی بوده وفقط مربوط به اعضای برج مهر نیست 
مگر اینکه پروژه هایی که تحویل اعضا شده باشند و سند نگرفته اند لغو عضویت شوند 

نمایندگان تلاش خواهند کرد که تعاون استان تهران نظارت بیشتر بر تعاونی را انجام دهد 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها