لينك عكسهاي مجمع مورخ ١٥ ديماه

 https://drive.google.com/open?id=14QvRbJWing3D8yFsmO_qRW35vaGEMUgk

 

با احترام به اعضای تعاونی مسکن کارکنان شرکت مخابرات ایران

با توجه به آگهی مورخ ۲۶/۹/۹۶ انتخابات مجامع حوزه های تعاونی غیر از یک حوزه برگزار گردید وطی روزهای آینده نیز تکلیف حوزه باقیمانده مشخص واعلام میگردد
پس از کامل شدن نمایندگان تمام حوزه های تعاونی، مجمع عمومی مرحله دوم جهت انتخاب هیات تصفیه وناظرین جدید تعاونی اعلام میشود.
موفق وپیروز باشید
مجید نریمان

 

 

 

 

 

 

 

با سلام به اعضای محترم تعاونی مخابرات ایران

احتراما از نمایندگان منتخب پروژه ها درخواست میشود تا قبل از تشکیل مجمع مرحله دوم بااعضای خود در پروژه ها جلسات بحث وبررسی در مورد صلاحیت کاندیدای هیات تصفیه جدید را تشکیل دهند و از بین نمایندگان جدید خود بهترین وموثر ترین فرد را پیشنهاد نمایند البته این مورد در جمع نمایندگان پروژه ها هم ممیزی خواهد شد.
مجددا از نمایندگان پروژه تقاضامیکنم با مشارکت دادن اعضای پروژه خود در همفکری وکمک به یکدیگر جلسات مستمر با اعضا داشته باشند.

صورتجلسه اعضا با نمایندگان پروژه ی خود را برای بنده ارسال تا در کانال تلگرام انتشار دهم
در صورت لزوم میتوانید از هیات تصفیه فعلی هم بخواهید در جلسات شما برای پرسش وپاسخ باموضوع تغییر و تحول در تعاونی شرکت کنند

منتظر ارسال صورت جلسات شما هستیم
عضو هیات تصفیه تعاونی مخابرات
مجید نریمان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها