با سلام به اعضای محترم تعاونی مخابرات ایران
احتراما با پایان یافتن مجامع حوزه های تعاونی کلیه نمایندگان اعض برای مرحله دوم انتخاب شدند
و از نمایندگان منتخب پروژه ها درخواست میشود تا قبل از تشکیل مجمع مرحله دوم بااعضای خود در پروژه ها جلسات بحث وبررسی در مورد صلاحیت کاندیدای هیات تصفیه جدید را تشکیل دهند و از بین نمایندگان جدید خود بهترین وموثر ترین فرد را پیشنهاد نمایند البته این مورد در جمع نمایندگان پروژه ها هم ممیزی خواهد شد.
مجددا از نمایندگان پروژه تقاضامیکنم با مشارکت دادن اعضای پروژه خود در همفکری وکمک به یکدیگر جلسات مستمر با اعضا داشته باشند.

صورتجلسه اعضا با نمایندگان پروژه ی خود را برای بنده ارسال تا در کانال تلگرام انتشار دهم
در صورت لزوم میتوانید از هیات تصفیه فعلی هم بخواهید در جلسات شما برای پرسش وپاسخ باموضوع تغییر و تحول در تعاونی شرکت کنند

منتظر ارسال صورت جلسات شما هستیم
عضو هیات تصفیه تعاونی مخابرات
مجید نریمان

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها