اعضاي محترم برج مهر اقدسيه
باطلاع ميرسانم اطلاع رساني ازطريق شبكه هاي مجازي باعث شده اعضا در كل جريان روند اقدامات نمايندگان قرار گيرند و از طرفي عده زيادي هم منتظر خبرهاي خوش و ناخوش در شبكه تلگرام برج مهر هستند كه متاسفانه حضور اعضا را در محل پروژه كم رنگ كرده و با توجه به روند پست هاي اعضا در تلگرام ديگر كاربرد اصلي را ندارد بازهم متاسفانه اخبار غير واقع و تقابل اعضا در گروه همكاري اعضا را با يك ديگر قطع کرده و تقريبا هر كسي حرف هاي خودش را ميزند و به اصل موضوع كه در گذشته برنامه ريزي شده فكر نميكنند
براي اطلاع رساني بنده گروه تگرام را ايجاد كردم جهت حضور در جمیع جهات و بيشتر پرسش وپاسخ در جلسات اعضا همجنین درج گزارش گردهمايي ها همانطور كه خانم مصلحي ويا اقاي حيدري كريم ابادي چند بار اقدام و زحمت كشيده اند و گزارش جلسات را بخوبی منتشر نموده اند بايد ادامه داشته باشد
لذا من در گروه فقط اطلاع رساني براي حضور حداكثري خواهم كرد و وارد پرسش وپاسخ نخواهم شد واين امر مهم فقط در جلسه حضوري با اعضا را وظيفه خود ميدانم و در خدمت اعضا هستم
متشكرم
نريمان

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها