باسلام
احتراما پیرو انتخاب نمایندگان جدید حوزه هااز منتخبین پروژه ها درخواست میشود به منظور تشکیل جلسه بحث وبررسی در خصوص موارد زیر پیشنهادات وراهکارهای عملی را کتبا به دفتر تعاونی ارسال نمایند
۱- تفکیک حساب های پروژه ها از یکدیگر براساس قانون
۲- ادامه کار هیات تصفیه تعاونی تاچند دوره دیگر؟ و یا پایان کار هیات تصفیه (اعلام ختم هیات تصفیه در تعاونی مسکن مخابرات ایران)
۳- اشنایی با کاندید های جدید وموضوع تصدی قبول مسؤلیت در تعاونی وانتخابات هیات تصفیه دوره آینده
۴- بررسی تراز مالی سال ۹۵
۵-تعیین خط مشی مسایل حقوقی، قضایی ومالی در تعاونی
۶- وظایف قانونی نمایندگان ، به علاوه تفویض اختیار کلیه کارهای اجرایی باقیمانده پروژه هابه نماینده ها ویا هیات امنا از طرف هیات تصفیه
پس از دریافت پیشنهادات زمان جلسه مشورتی تعیین واعلام خواهد شد.
۷ -استفاده از کارشناسان امر تصفيه تعاوني براي جلو گیری از صدور اجراییه بانکها از املاک اعضای تعاونی و تهاتر داراییها با بانکها
همچنین تاریخ مجمع عمومی مرحله دوم پس از ابلاغ مجامع مرحله اول ازطرف وزارت تعاون اعلام میگردد.
امیداوریم با توجه به جمع آوری نظرات نمایندگان وتطبیق انها توسط کارشناسان تعاون نتیجه مطلوب حاصل گردد.
ستاد برگزاری انتخابات مجمع عمومی مرحله دوم تعاونی مسکن کارکنان شرکت مخابرات ایران

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها