قابل توجه اعضای پروژه های تعاونی مسکن کارکنان مخابرات ایران

با توجه به محدویت های اجرایی ومالی و خواست از هیات تصفیه، نمایندگان پروژه سرو پس از اقدامات اولیه تقاضای دریافت وکالت نامه کاری جهت بپایان رساندن مراحل اجرایی پایان کار پروژه را از هیات تصفیه نمودند که با استقبال از این راهکار، نمایندگان پروژه کلیه کارهای لازم وهزینه های مرتبط با پایان کار را از طرف اعضا تقبل نمودند ونهایتا منجر به تعیین تکلیف وانتقال اسناد مالکیت به اعضای محترم پس از ۱۲ سال گردید

وتا این تاریخ ۱۴۴ سند را به اعضای محترم پروژه سرو پس از تسویه حساب با تعاونی اعطا نمودیم

با احترام مجید نریمان
عضو هیات تصفیه تعاونی مسکن کارکنان مخابرات ایران

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها