با کوشش وتلاش نمایندگان اعضای تعاونی پس از انتخابات روز ۹۷/۰۴/۳۰ کلیه اختیارات تعاونی به هیات تصفیه جدید سپرده شد و ازین تاریخ به بعدآقای حیدر آقایی پس از ۲۵ سال مدیر عامل و مدیر اجرایی این تعاونی تغییرکرد و اقای بهروز مومنی مدیر اجرایی جدید عهده دار وظایف قانونی در تعاونی مسکن کارکنان مخابرات ایران گردید

 

اولین جلسه مشترک هیات تصفیه قدیم و جدید با حضور ناظرین برگزار گردید

جلسه روز چهارشنبه در دفتر تعاونی تشکیل ونحوه تغییر وتحول بدون اتلاف وقت تعیین شد 

روزهای آینده در اولین اقدام اسناد ملکی پروژه ها با حضور نمایندگان همان پروژه ها تحویل هیات تصفیه جدید خواهد شد

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها