اعتراض تعدادی از اعضای پروژه ها وتقاضای ابطال مجمع مرحله دوم مورخ ۳۰خرداد۹۷ 

و بی نتیجه ماندن ابقای آقای حیدرآقایی در سمت مدیر اجرایی تعاونی

مستندات راملاحظه فرمایید

 معاونت نظارت بر مجامع اتاق تعاون استان تهران در تاریخ ۲۰ تیرماه در جلسه پرسش وپاسخ با حضور اینجانب مجید نریمان وهمراهان با ارائه مستندات و لایحه دفاعیه قابل قبول، اعتراض شاکیان به روند برگزاری مجمع را وارد نداسته ومجمع مرحله دوم تعاونی مسکن کارکنان شرکت مخابرات ایران مورخ ۳۰ خرداد را تایید و لایحه رابه تعاون استان تهران ابلاغ نمود

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها