پیرو دعوت جناب آقای محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از مسئولین وزارت تعاون واداره کل تعاون استان تهران وهمچنین از هیات تصفیه جدید به درخواست اینجانب جلسه بحث وبررسی پیرامون مشگلات تعاونی برگزارشد وبا توجه به رفع اشکالات قانونی که در مورد انتخاب هیات تصفیه وجود داشت با انتخاب هیات تصفیه انتصابی از طرف تعاون استان تهران برای زودتر به نتیجه رسیدن وتحویل پروژه ها به مالکانشان با هر شکلی که ممکن است هرچه سریعتر عملیاتی گردد این دستور ازطرف نماینده مردم تهران جناب محجوب صادر ومسئولین تعاون نیز با رعایت مفاد قانون تغییرات در مدیریت تعاونی را لحاظ خواهندکرد و با در نظر گرفتن تصمیمات مجمع طی روزهای آینده اعلام واجرا خواهند نمود

بحمدالله هيات تصفيه جديد هم مورد تاييد مجمع خواهد بود وهم مورد تاييد تعاون استان تهران كه بعنوان ضابط اجرايي از طرف تعاون نيز منتصب خواهد بود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها