وظیفه نمایندگان طبق قانون تعاون رابط بین اعضا ومدیریت تعاونی است
ودر نهایت در اختیار گرفتن پروژه خودشان با توجه به مصوبات مجامع است

از تاریخ ۱۶ آذر در گردهمایی اعضا تا کنون یک ماه میگذرد وبیش از ۱۲ جلسه بین نمایندگان با هماهنگی آقای حسنلو داشتم

آخرین نتیجه جلسات به اجماع رسیدن تعدادی نماینده به متن ارائه شده بود و در جلسه ۵ دیماه که مجموع نظرات نمایندگان در قالب یک توافقنامه بود در آن جلسه تنظیم گردیدو چون دو سه نماینده حضور نداشتند برای احترام به نظر اکثریت نمایندگان آقای عزیزمحمدی گفتند با غایبن جلسه متن را بررسی واعلام میکنند

آقای زمانی نیز در گروه تلگرام یک هفته پیش اعلام کردند که متن نهایی را انتشار خواهند داد

متاسفانه این روند اتلاف وقت ناشی از بی برنامه گی است 

 امکان جواب پیشنهادات وجود نداشته؟

یا خود پیشنهادی در مقابل پیشنهادهای طرف مقابل ندارند

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها