این نامه که در حضور چند تن از نمایندگان به آقای عزیزمحمدی عضو هیات تصفیه تحویل شد ایشان موافقت شفاهی خود را اعلام کردند ودرخواست پیگیری آن را داشتند 

لذا پس از چندروز هیچ گونه پاسخی در تایید یا رد آن اعلام نکردند و قرار ملاقات با رکن سوله نیز کنسل گردید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها