حضور محترم جناب آقای مهندس مشیریان

معاون روابط کار -وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی
احتراما پیرو مشگلات در تعاونی مسکن کارکنان شرکت مخابرات ایران که بیش از ۱۵۰۰ نفر هروز شاهد ازبین رفتن سرمایهای خود در این تعاونی طی ۱۵ سال گذشته هستند به اختصار مواردی را خدمت حضرت عالی بعرض میرساند
۱-همانطورکه استحضار دارید در سال ۸۹تعاونی مخابرات با وجود صدها عضوواحد نگرفته منحل گردید وتعاون استان تهران با تاییدآننامه به ثبت شرکتها اعلام نمود (نامه شماره     )
۲- حدود ۲سال است که دو عضو هیات تصفیه ازبین اعضا منتخب شده اند که اخیرا یکی از آنها استعفای خود را به تعاون استان اعلام نمودن ونمی دانم به چه دلیل تعاون استان دو نفر را مستعفی اعلام کرده ( نامه شماره      )
۳- اینجانب با الام گزارشات حسابرسی وکارشناس قوه قضاییه که تخلفات هیات مدیره سابق وهیات تصفیه قبلی را که بیش از ۲۸۰۰ میاردتومان اسناد مالی آنها در حسابرسی تایید نشده هیچ گونه رسیدگی ننموده اند 
۴- بنده بعنوان یکی از اعضای هیات تصفیه جدید با حضور در جلسات کمیته تعاونی های خاص چندین بار مشگلات  مربوط به برگزاری مجامع مطرح کردم ومتاسفانه هر بار بحث در مورد سهامدار یا عضو حق شرکت در مجامع راداد یا خیر واینکه اعضاییکه واحدشان را تحویل گرفته وحتی سندرا هم بنام خودشان زده شده هنوز روشن نشده 
 آخرین بار در کمیته اظهارکردند  هیات تصفیه یا ناظرین اعلام کندعضو کیست مورد تایید میباشد
لذا اینگونه نشد در جلسات بعدی گفتند فقط هیات تصفیه میتواند اعلام کند
ولی یک از اعضای هیات تصفیه که استعفا داده ومدیر اجرایی هم با پرونده سنگین حسابرسی هنوز صلاحیت ایشان مورد رسیدگیست وحتی عضو تعاونی هم نیست وواحدشان را سالهاست سند گرفت وفروخته (لذا ایشان نمیتواند کاندیدای نمایندگی اعضا ونهایتا کاندید هیات تصفیه شود حتی اعضای پروژه ایشان که حدود ۱۸۰۰ نفر )، بنده هم بتنهایی حق امضا ندارم فقط ناظرین تنها مرجع صلاحیت در تعاونی هستند که باید راهکار قانونی ایجاد شود ویا هیات انتصابی از طرف تعاون در تعاونی کارهای قانونی را اجرا کند
۵- باتوجه به اینکه از انحلال تعاونی ۷ سال میگذرد مودیر اجرایی هیات مدیره سابق وهیات تصفیه فعلی ۲۵ سال در این سمت باقیمانده واز ۱۵ سال گذشته این تعاونی را به بدهکارترین تعاونیمسکن در سیستم بانکی قرارداده واکنون به بانک کشاورزی ۸۰ میلیارد تومان و۵۲ میلیون دلار به بانک کشاورزی ، ۷۰ میلیارد تومان به بانک اقتصاد نوین و۵۵ میلیارد تومان به بانک آینده وصدهامیلیاردتومان به پیمانکاران وشهرداریها وباقیمانده کارهای اجرایی بدهکاری وجودارد وجمع دارییها از میزان بدهی ها کمتر وعملا تعاونی طی ۱۵ سال اخیر روبه ورشکستگی بوده که نظارت بر عملکرد تعاونی ها صورت نگرفته واعضای مستضعف این تعاونی روزانه با خطر ازدست دادن سرپناه خود روبرو خواهند شد
 
درخواست اینجانب از آن مقام محترم:
برای احقاق حقوق اعضای باقیمانده که حدود ۱۲۰۰ عضو واحد نگرفته در این تعاونی وجودارد موارد زیر درخواست میشود
۱- پیرو آگهی مجامع که در تاریخ         در تعاون استان تهران ثبت دبیرخانه شده از طرف ناظرین هیات تصفیه برای برگزاری مجامع وبنا به دستور کمیته تعاونی های خاص به ناظرین  تعاونی ابلاغ شود
۲- شرکت کنندگان در مجامع مطابق لیست اعضای موجود در تعاونی که به تایید ناظرین رسیده حق شرکت در مجامع را داشته باشند
۳- در خواست مینمایم از کارشناسان تعاون در خصوص تفکیک حسابهای پروژه ها در تعاونی نظارت داشته باشند تا بتونیم پروژه هارا به صاحبانشان با وضعیت موجود بصورت مشروط برای اتمام کارهای اجرایی واگذار کنیم. تا خود تصمیم گیرنده منافع پروژه خودشان باشند.
پیشنهاد بنده اینست که پروژه ها را به یک تعاونی کوچکتر تبدیل کنیم که مسؤولیت اقدامات اجرایی با متولیان همان پروژه شکل بگیرد، وتعاون استان تهران موارد وراهکارهای قانونی را برای ثبت تعاونی (کمتر از ۵۰۰ عضو) جدید را عملیاتی کند
مجید نریمان زمستان ۱۳۹۶

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها