اعلام تاریخ مجمع عمومی مرحله دوم -انتخاب هیات تصفیه تعاونی مخابرات

اعلام تاریخ مجمع عمومی مرحله دوم -انتخاب هیات تصفیه تعاونی مخابرات

مجمع عمومی مرحله دوم جهت انتخاب هیات تصفیه وناظرین تعاونی روز چهارشنبه سی ام خردادماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ در محل تعاونی برگزار میگردد

از نمایندگان ودیگر اعضای تعاونی درخواست میشود در صورت تمایل به تصدی هیات تصفیه تعاونی ویا ناظر بر هیات تصفیه تا یک هفته پس از انتشار آگهی به دفتر تعاونی مراجعه ودرخواست خود را جهت کاندیداتوری تصدی هیات تصفیه تعاونی ویا ناظر بر هیات تصفیه اعلام نمایند

images/IMG_8200.jpg

اطلاعیه جهت مجمع مرحله دوم ۱۳۹۶

باسلام
احتراما پیرو انتخاب نمایندگان جدید حوزه هااز منتخبین پروژه ها درخواست میشود به منظور تشکیل جلسه بحث وبررسی در خصوص موارد زیر پیشنهادات وراهکارهای عملی را کتبا به دفتر تعاونی ارسال نمایند
۱- تفکیک حساب های پروژه ها از یکدیگر براساس قانون
۲- ادامه کار هیات تصفیه تعاونی تاچند دوره دیگر؟ و یا پایان کار هیات تصفیه (اعلام ختم هیات تصفیه در تعاونی مسکن مخابرات ایران)
۳- اشنایی با کاندید های جدید وموضوع تصدی قبول مسؤلیت در تعاونی وانتخابات هیات تصفیه دوره آینده
۴- بررسی تراز مالی سال ۹۵
۵-تعیین خط مشی مسایل حقوقی، قضایی ومالی در تعاونی
۶- وظایف قانونی نمایندگان ، به علاوه تفویض اختیار کلیه کارهای اجرایی باقیمانده پروژه هابه نماینده ها ویا هیات امنا از طرف هیات تصفیه
پس از دریافت پیشنهادات زمان جلسه مشورتی تعیین واعلام خواهد شد.
۷ -استفاده از کارشناسان امر تصفيه تعاوني براي جلو گیری از صدور اجراییه بانکها از املاک اعضای تعاونی و تهاتر داراییها با بانکها
همچنین تاریخ مجمع عمومی مرحله دوم پس از ابلاغ مجامع مرحله اول ازطرف وزارت تعاون اعلام میگردد.
امیداوریم با توجه به جمع آوری نظرات نمایندگان وتطبیق انها توسط کارشناسان تعاون نتیجه مطلوب حاصل گردد.
ستاد برگزاری انتخابات مجمع عمومی مرحله دوم تعاونی مسکن کارکنان شرکت مخابرات ایران

مهمترین خبرها